OFERTY PRACY

Poniżej oferty pracySpecjalista ds. Obsługi klienta niemieckojęzycznegoKonsultant infolinii przychodzącejSpecjalista ds. wsparcia technicznegoKosmiczny opiekun klienta (brak naboru)
Klauzula do CV
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę Gallup Arteria Management Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2A, moich danych osobowych innych niż wskazane w art. 221 KP w celach niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Prosimy o dopisanie w treści CV następującej zgody. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Dodatkowa klauzula do CV
Wyrażam zgodę na udostępnienie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Gallup Arteria Management Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2A, innym spółkom z Grupy Arteria S.A., dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnych i przyszłych procesów rekrutacji, prowadzonych przez te spółki, innych niż wskazane w art. 221 KP w celach niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Prosimy o dopisanie w treści CV następującej zgody. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Informacja o administrowaniu danych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gallup Arteria Management Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2A (dalej jako: „Spółka”). Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, w którym zgłosiła Pani/Pan swój udział, jak również w celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, o ile wyraziła Pani/Pan na to zgodę. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa, a za Pani/Pana zgodą także innym spółkom z Grupy Arteria, tj. spółkom powiązanym kapitałowo, osobowo lub organizacyjnie ze spółką Arteria S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2A, 00-193 Warszawa, dla ich potrzeb związanych z realizacją obecnych i przyszłych procesów rekrutacyjnych. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawienia. Podanie danych w zakresie wymaganym przez Kodeks Pracy jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się skontaktować pod adresem: odo_gallup@galluppolska.pl
Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej: Polityka prywatności i Klauzula Rodo